מבני תעשיה
אספקת אלמנטים למבני מסחר ותעשיה
היתה ונשארה התמחות ראשית של ספנקריט
פלמחים . כל יתרונות הבניה המתועשת  באים
לניצול מיטבי במבנים בעלי חללים גדולים המאפינים
מבני מסחר ותעשיה .
   
תעשיה ברקן
כנפי נשרים ירושלים
מרכז מסחרי אפרת
תשעיה ומסחר נס ציונה
מרכז תעשיות באר שבע
משרדי הממשלה ירושלים
*
מרכ תעשיות תפן
מבנה תעשיה ברקן
  פרויקטים נוספים
מלונות ומבני ציבור

טובת הלקוח היא הגורם המכריע בקבלת החלטות בספנקריט . תו...

 
תעשיה ברקן
באזור תעשיה ברקן  נבנו עשרות מבנים  מאלמנט...
 
בתי ספר , בתי כנסת , אולמות ספורט

 

מבני מגורים וצמודי קרקע

 

מבני תעשיה
אספקת אלמנטים למבני מסחר ותעשיה
היתה ונשארה ה...
 
מגדלי משרדים

 

מגדלי משרדים