תעודות תקן

אישור תקן  ע"י מכון התקנים  !


2014
אישור מכון התקנים אנגלית  : אישור מכון התקנים 2012

אישור  2012 מכון התקנים ל ISO 9001

 אישור מכון התקנים לניהול איכות כולל .
בדיקת העמסה בשטח לבקשת המזמין
פלטה באורך 14.10 מטר , דריכה 12 כבלים 1/2" .
מתוכננת ל 750 ק"ג למ"ר סה"כ 12.690 טון  -  בניסוי עמדה בהצלחה בעומס של 18.3 טון  .