חתכי פלטות

הורדת חתכי פלטות   -   DWG  *


פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  10  סמ' .

פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  12  סמ' .


פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  15 סמ' .פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  16 סמ' .

פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  17  סמ' .

פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  18 סמ' .

פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  20  סמ' .

פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  22 סמ' .
 

פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  25  סמ'
.


פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי 30  סמ' .


פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  35  סמ' .


פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  40 סמ' .


פלטה חלולה דרוכה ברוחב 120 סמ'  בעובי  42 סמ' .הורדת חתך פלטה עובי 50 PDF