מוצרים

 פלטות חלולות דרוכות ספנקריטקורות דרוכות


עמודים טרומים


קירות מפלטות חלולות דרוכות


אלמנטים קמץ כפול TTייצור אלמנטים טרומים לפי הזמנההנחיות להרכבת לוחדים

 טבלאת  עומס פלטה עובי 50 ס"מ 
ה ה

  פרוייקטים אחרונים בקטגוריה